Sport przynosi dzieciom liczne korzyści – wspiera ich zdrowie fizyczne i psychiczne, buduje pewność siebie i daje możliwość nawiązywania nowych przyjaźni. Aby te korzyści mogły się realizować, sport musi być dla dzieci bezpieczny i radosny. Każde dziecko, niezależnie od powodów, dla których uprawia sport, zasługuje na pełną ochronę.

KS LUCE Cieszyn stawia na pierwszym miejscu dobro dziecka i działa w jego najlepszym interesie. Każdy członek naszego zespołu zobowiązuje się do traktowania dzieci z szacunkiem oraz uwzględniania ich indywidualnych potrzeb. Nasz personel angażuje się w budowanie i utrzymywanie kultury organizacyjnej, która zapobiega wszelkim działaniom lub zaniedbaniom, które mogłyby narażać kogokolwiek na krzywdę. W naszym klubie nie tolerujemy żadnej formy przemocy wobec dzieci.

Realizując te cele, personel KS LUCE Cieszyn działa zgodnie z obowiązującym prawem, przepisami wewnętrznymi klubu oraz w granicach swoich kompetencji.

Klikając poniższy link, możesz się z nimi zapoznać.