W roku 2021 KS LUCE Cieszyn bierze udział w projekcie organizowanym przez Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej polegającym na rozwijaniui sportu dzieci i młodzieży w ramach Programu ,,Klub”.