W roku 2023 KS LUCE Cieszyn bierze po raz trzeci udział w projekcie organizowanym przez Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej polegającym na rozwijaniu sportu dzieci i młodzieży w ramach Programu ,,Klub”.
Zajęcia odbywają się w terminie 01.01.2023-30.11.2023r.  

KS LUCE Cieszyn realizuje projekt pn. ,,Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej” w terminie 01.09.2023-31.12.2023. Zadanie jest dofinansowane ze środków Funduszu Zajęć sportowych dla Uczniów, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki”
PZU Życie SA, w ramach prowadzenia działalności mającej na celu zapobieganie powstawaniu lub zmniejszanie skutków wypadków ubezpieczeniowych zobowiązuje się finansować z funduszu prewencyjnego PZU Życie SA zadanie prewencyjne KS LUCE Cieszyn mające na celu ochronę zdrowia oraz szeroko pojętą profilaktykę zdrowotną polegające na finasowaniu działań realizowanych w ramach programu prewencyjnego Dobra Drużyna PZU.

Dofinansowanie obejmuje:
-koszt wynajmu transportu na zawody sportowe,
-koszt wpisowego (opłaty startowej) do rozgrywek i zawodów sportowych.